Kategori: Nurdan Hüzmeler

Risale-i Nur’un Kur’an eczanesinden, çağımızın maddi-manevi hastalıklarına şifa niteliği taşıyan metinleri, Abdullah Aymaz hocamızın seslendirmesi ve derinlikli yorumlarıyla Nurdan Hüzmeler programında…

Ramazan-Risalesi-6-Nükte-Nurdan-Hüzmeler 1

Ramazan Risalesi 6.Nükte | Nurdan Hüzmeler

Ramazan-ı Şerifin sıyâmı, Kur’ân-ı Hakîmin nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif, Kur’ân-ı Hakîmin en mühim zaman-ı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki: Kur’ân-ı Hakîm, madem şehr-i Ramazan’da nüzul etmiş. O Kur’ân’ın zaman-ı...

Ramazan-Risalesi-7-Nükte-Nurdan-Hüzmeler 0

Ramazan Risalesi 7.Nükte | Nurdan Hüzmeler

Ramazan’ın sıyâmı, dünyada âhiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev-i insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a’mâl, bire bindir. Kur’ân-ı Hakîmin, nass-ı hadisle, herbir harfinin on...