Kategori: Bamteli

Kurbet-Vesilesi-Ramazan-ve-Gerçek-Oruç-Bamteli 1

Kurbet Vesilesi Ramazan ve Gerçek Oruç | Bamteli

Kıymetli dostlar, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, Ramazan ayını anlatırken “Ramazan senenin en nurlu, en içli, en tesirli, en lezzetli günleri ve ledünnî hayatımızın da en önemli bir iç dinamizmi olarak bütün benliğimize siner ve...

Kurbet-Yolunun-Dört-Esası-Bamteli 0

Kurbet Yolunun Dört Esası | Bamteli

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bu sohbetinde özellikle şu hususlar üzerinde duruyor: Cenâb-ı Hak, çok küçük şeylere, pek büyük işler yaptırmak suretiyle kendi kudret ve azametini gösterir; tenasüb-ü illiyet prensibine göre, o küçük şeylerle bu...

Adabı-Muaşereti-Canlandırma-Âdâb-ı-Muâşeret 0

Âdâb-ı Muâşereti Canlandırma | Bamteli

İnsan kerîm bir varlıktır. İnsana insan olduğu için saygı gösterilmesi lazım. Eskiden toplumumuzda hayat hep saygıyla götürüldüğünden dolayı saygı tabiatın derinliği haline gelirdi. İnsanlar zorlanmadan, sun’îliğe girmeden çok tabiî olarak saygılı davranırlardı. Tavırlarımızda, davranışlarımızda,...

Hayırhah-Arkadaş-ve-Mâbeyn-i-Hümâyûn-Bamteli 0

Hayırhah Arkadaş ve Mâbeyn-i Hümâyûn | Bamteli

Herkes, Kusurlarını Kendisine Söyleyebilecek Hakperest Bir Arkadaş Edinmeli!.. Her mü’min, zaaflarını bilen bir insan basireti ve idrakiyle, kendisine yer yer kusurlarını hatırlatacak bir arkadaş edinmelidir. İzmir’e ilk gittiğim yıllarda Erzurumlu, hayatını Sünnet-i Seniyye çizgisinde...

Yolumuzun-Kaderi-ve-Vazifemiz-Bamteli 0

Yolumuzun Kaderi ve Vazifemiz | Bamteli

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, yeni sohbetinde şu konuları anlatıyor: İmam-ı Gazalî hazretleri, günahları ve kötü fiilleri “mühlikât” (helak eden, felakete sürükleyen hususlar) olarak isimlendirirken, sevapları ve salih amelleri de “münciyât” (kurtaran, felaha götüren ameller)...

Sâdıklarla-Beraber-Olun!..-Bamteli 0

Sâdıklarla Beraber Olun!.. | Bamteli

Sadâkat, Allah ile bir mukavele, bir sözleşme ve bir iç yemindir. Ona başlangıcı itibarıyla ve bir yönüyle nazârî veya enfüsî sadâkat da denebilir. Neye söz verilmişse onu harfiyen yerine getirmek ise onun amelî yanını...

Yalancı-ve-Yamacılar-Bamteli 0

Yalancı ve Yamacılar | Bamteli

Bediüzzaman diyor ki: “Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır.” En olumsuz eyyâmda (günlerde), en olumsuz saatlerde, dakikalarda, saniyelerde ve anlarda dahi her hadiseyi güzel görmek, en azından hadiselerin güzel yanlarını görmek...

Düşen-Maskeler-ve-Karakuşî-Kararları-Bamteli 0

Düşen Maskeler ve Karakuşî Kararları | Bamteli

*Her sıkıntı ve ızdırap bir kolaylığa gebedir ama haml (yüklülük) müddetine tahammül etmek gerekir. *“Bi-kaderi’l keddi tüktesebü’l-meali – Sıkıntı ölçüsünde seviye/yükselme elde edilir.” Hatta denebilir ki, sıkıntı ne kadar şiddetli gelirse, “Muhakkak her güçlükle...

Düşen-Maskeler-ve-Karakuşî-Kararları-Bamteli-Tanıtım 0

Düşen Maskeler ve Karakuşî Kararları | Bamteli Tanıtım

Muhterem Hocaefendi’nin yarın yayınlanacak olan Bamteli sohbetinin tanıtım videosu Herkul.org’da yayınlandı. ‘Düşen Maskeler ve Karakuşî Kararları’ isimli yeni hasbihalde Hocaefendi Hizmet erlerine seslenerek önemli hususlara vurgu yapıyor: “Bütün hayatlarını dünyevi çıkara bağlamış insanlar tarafından...

İmtihan-ve-Hakta-Sebât-Bamteli 0

İmtihan ve Hakta Sebât | Bamteli

*Her hâlimizde, her tavrımızda, her davranışımızda, iman-ı ekmel, ihsân-ı ekmel, ihlas-ı ekmel, rıza-yı ekmel, yakin-i ekmel demeli, hayatımızı bu atkılar arasında bir dantela gibi düzgün işlemeye bakmalıyız. Bunda çok defa tam başarılı olamayabiliriz. Bazen...