Etiket: Süleyman Sargın

alimler-ve-zalimler 0

Âlimler ve Zalimler | Süleyman Sargın

“Adalet mülkün temeli, zulüm, bu temele yerleştirilmiş bir dinamit…” buyuruyor Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi ve devam ediyor, “Adalet, Hakk’ı ve halkı hoşnut etmenin en emin yolu, zulüm, bu yolda yürekleri hoplatacak bir gulyabâni… Adalet...

Dâru’l-Erkam-Süleyman-Sargın 0

Dâru’l-Erkam | Süleyman Sargın

Dâru’l-Erkam, Dâru’n-Nedve’nin mukabili olarak Allah’ın Müslümanlara lütfettiği hayır ve bereket yuvasıydı. Diğerinden akan kire mukabil buradan nur akıyordu. Birinde üretilen fitne ve fesada karşılık, burada hayır, yümün, bereket ve hidayet neşv ü nema buluyordu....

Dâru’n-Nedve  Süleyman Sargın 0

Dâru’n-Nedve | Süleyman Sargın

Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberlik vazifesiyle serfiraz kılınmadan önce de Mekke’nin en itibarlı insanıydı; herkes sever ve itimad ederdi. O’nun çocukluk, gençlik ve olgunluk dönemlerinin hepsi, peygamberliğinin mukaddimesi gibiydi. Hayatında bir kere...

Peygamberâne-duruş-Süleyman-Sargın 0

Peygamberâne duruş | Süleyman Sargın

Hizmet insanı kendini Hakk’a adamış insandır. Her işinde Allah’a dayanır. Böyle olunca vazife ve sorumlulukları istikametinde arkasına bakmadan yürür gider. Nasıl bir kuvvete dayandığını ve kimin hesabına hareket ettiğini iyi bilmektedir. Hedefinden de emindir,...

Tâlûtun-askerleri-Süleyman-Sargın 1

Tâlût’un askerleri | Süleyman Sargın

Hazreti Musa’nın ruhunun ufkuna yürümesinden bir süre sonra kavmi yeniden isyanın karanlıklarına daldı. Ken’an adı verilen, bugünkü Lübnan ve Filistin civarlarında kalan bölgeyi yurt edinmişlerdi. Yanı başlarında ise Amâlika adında bir başka devlet vardı....

İnsan gerçekten hayret ediyor 0

İnsan gerçekten hayret ediyor | Süleyman Sargın

İnsan ruhunun yüceliğini, ondaki ‘ebediyet’ fikrini ve ebedî güzellikler arzusunu düşünüp derin tefekkürlere dalarken, bu yüce ruhun bir kısım dünyevi beklentiler karşısında ‘pes’ edişine, üç adım ötede kendine tebessüm eden uhrevî güzellikleri göremeyerek cismaniyetin...

Hüsnüzan 0

Hüsnüzan | Süleyman Sargın

Müslüman, hüsnüzanla memurdur. Hem Kur’an’ın hem de Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) bu yönde kuvvetli emir ve tavsiyeleri vardır. Hücurât Sûresi 12. ayet-i kerîme, başka izaha yer bırakmayacak açıklıkta konuyu gözler önüne seriyor....

Hocaefendi'ye-dua-vefanın-gereğidir 0

Hocaefendi’ye dua vefanın gereğidir | Süleyman Sargın

Huneyn Gazvesi’nin ardından Allah Resûlü, Ensar’dan bazılarının küçük bir meseleden dolayı kendisine biraz kırıldıklarını haber aldı. Bunun üzerine hemen Ensar’ın bir yerde toplanmasını ve aralarına başka kimsenin de alınmamasını emretti. Ensar toplandı ve Allah...