Etiket: Ali Ünal

Kur'ân-Ufku-Özel-Bölüm 0

Kur’ân Ufku (Özel Bölüm)

Sadece nazil olduğu zamanın değil, bütün zamanların meselelerine çözüm bulmak için gönderilen bir Kutsal Kitaptır Kur’ân-ı Kerim… Zamanın ihtiyarlamasına karşılık o gittikçe gençleşiyor. Kur’ân-ı Kerim’i hayata hayat yapmak ilk önce onu doğru anlamaya bağlı....

Çok-güzel,-çok-bereketli-günler-Ali-Ünal 0

Çok güzel, çok bereketli günler | Ali Ünal

Nasıl yüce âlemlerde Sidre-i Müntehâ, Beytü’l-Ma’mur, yerde Kâbe–Mescid-i Haram, Ravza–Mescid-i Nebî, Mescid-i Aksâ, Sina Dağı, Tuba Vadisi gibi mukaddes mekânlar, zaman şeridinde Cuma ve Cuma’da dualara icabet saati, yılın içinde Ramazan, geceler içinde bilhassa...

Her-döneme,-her-yaşa-Hizmet-Rehberi-Ali-Ünal 0

Her döneme, her yaşa Hizmet Rehberi | Ali Ünal

Ali Ünal’ın kaleme aldığı “Risale-i Nur Çizgisinde Âyetlerle Temellendirilmiş Hizmet Rehberi”, hem Kur’an-ı Mucizü’l-Beyan’ı hem de Nur’ları anlama adına düşünce dünyasını harekete geçiriyor. Bir iman ve Kur’ân hizmeti olan Risale-i Nur hizmetinin öncüsü Bediüzzaman...

Mefkûre-Yolculuğu-kitabı-müzakereli-okuma-programı 0

Mefkûre Yolculuğu kitabı müzakereli okuma programı

Sonsuzluğa uzanan yolda kıvrım kıvrım bir çile ve ızdırap yoludur Mefkure Yolculuğu… Mutluluğunu başkalarının mutluluğunda görme gibi engin bir vicdan, derin bir iç huzur ve saadet mesleğidir… Mefkure Yolculuğu ruha ufkunun sınırlarını zorlatma ameliyesi....

Gevşemeyin-üzülmeyin-Ali-Ünal 0

‘Gevşemeyin, üzülmeyin!’ | Ali Ünal

Karaman, fetva veriyor: “Zarar-ı âmmı def’içün zarar-ı hâss ihtiyar olunur.” (Mecelle, m. 26). Mecelle şerhlerinde, tamamen fiillerle alâkalı bu fetvayı açıklama sadedinde şu örnek verilir: “(Ölmüş insanın cesedini veya ondan bir uzvu kesmek şerdir....

Musibete davetiye çıkarmak Ali Ünal 0

Musibete davetiye çıkarmak | Ali Ünal

İnsan irade sahibi ve dolayısıyla sorumlu bir varlık olmakla, başına gelenler “kader” deyip geçiştirilemez. Aksi halde dünyada da, Âhiret’te de, hukuk ve Allah karşısında da hesap, ceza, mükâfat olmazdı. İnsan, sorumluluk sahasına giren her...

Çalıyor ama çalışıyor Ali Ünal 0

‘Çalıyor ama çalışıyor’ | Ali Ünal

Çoğu insan, seçimlerde ahlâkî kriterlere göre bir tercihte bulunulacağını zannediyordu. Yapılan anketler, halkın % 70’inin hükümetin yolsuzluk yaptığına, % 79’unun da Türkiye’de yolsuzluk ve rüşvetin yaygınlığına inandığını ortaya koyuyordu. Fakat bu rakamlara dâhil bulunan...

Süfyan veya Süfyaniyet 1

Süfyan veya Süfyaniyet | Ali Ünal

Çok muhatap olduğum deccal/süfyan, Mehdî, Mesih sorularından süfyan sorusuna cevaptır: Buharî’de yer alan bir hadis-i şerifte, bütün peygamberlerin, ümmetlerini deccal/süfyan hakkında uyardığı belirtilir. Peygamber Efendimiz de (s.a.s.) deccal/süfyan fitnesine karşı, onu farklı hadislerinde bütün...